HOME     SERVICE     ABOUT US     CLIENTS     KNOWLEDGES     CONTACT US     TEL 087- 8899- 227 สิ      

  

   CHECKCONDO.NET คือทีมงานวิศวกรมืออาชีพเฉพาะด้าน ที่เคยผ่านงานด้านอสังหาริมทรัพย์ มากว่า 10 ปี ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของงานก่อสร้างทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดในปัจจุบันว่ามีการควบคุมงานในหลายขั้นตอนซึ่งบางขั้นตอนนั้นเองการตรวจสอบอาจจะทำการไม่ทั่วถึง ทำให้เกิดปัญหา ในอนาคตและปัญหาเหล่านี้จะี้อยู่กับผูู้่อาศัยไปเรื่อยๆ


    ทางทีมงานของเราจึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อลดช่องว่างของปัญหาเหล่านี้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการ ตรวจเช็ค ตรวจสอบ ให้ความรู้ ด้านวิศวกรรม เกี่ยวกับบ้านคอนโดที่ลูกค้าซื้อหามาให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ตัวลูกค้าเอง ก่อนรับมอบบ้านจากโครงการเพื่อให้คุณแน่ใจได้ว่า ปัญหาต่างๆ จะต้องไม่เกิดขึ้นหลังจากรับมอบบ้าน และคอนโด ในอนาคตข้างหน้า


 

 
         
                     
             

การดูแลรักษาบ้าน

ตัวอย่างรายงาน(Report)

(รูปพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด)

  

        

    งานเขียนแบบ ( DRAWING )

อัตราค่าบริการเขียนแบบ (Drawing)

แบบ

รายการ

พื้นที่ราคาค่าก่อสร้าง

 

อัตราค่าบริการ

 

อาคาร , บ้านเดี่ยว , ทาวนเฮ้าส์ ์, แบบบ้าน

S, M, L

แบบบ้าน, แบบอาคาร

-

3.00% ของราคาค่าก่อสร้าง

 

              TEL : 087-8899-227 (คุณสิ)