HOME     SERVICE     ABOUT US     CLIENTS     KNOWLEDGES     CONTACT US  TEL 087- 8899- 227 สิ      

  

   CHECKCONDO.NET คือทีมงานวิศวกรมืออาชีพเฉพาะด้าน ที่เคยผ่านงานด้านอสังหาริมทรัพย์ มากว่า 10 ปี ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของงานก่อสร้างทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดในปัจจุบันว่ามีการควบคุมงานในหลายขั้นตอนซึ่งบางขั้นตอนนั้นเองการตรวจสอบอาจจะทำการไม่ทั่วถึง ทำให้เกิดปัญหา ในอนาคตและปัญหาเหล่านี้จะี้อยู่กับผูู้่อาศัยไปเรื่อยๆ


    ทางทีมงานของเราจึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อลดช่องว่างของปัญหาเหล่านี้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการ ตรวจเช็ค ตรวจสอบ ให้ความรู้ ด้านวิศวกรรม เกี่ยวกับบ้านคอนโดที่ลูกค้าซื้อหามาให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ตัวลูกค้าเอง ก่อนรับมอบบ้านจากโครงการเพื่อให้คุณแน่ใจได้ว่า ปัญหาต่างๆ จะต้องไม่เกิดขึ้นหลังจากรับมอบบ้าน และคอนโด ในอนาคตข้างหน้า


 

 
         
                     
             

การดูแลรักษาบ้าน

ตัวอย่างรายงาน(Report)

(รูปพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด)

  

        

    

อัตราค่าบริการกาุรคุมงานระหว่างก่อสร้าง

แพ็คเกจ

รายการ

พื้นที่

อัตราค่าบริการ

สัปดาห์

ราคาเหมา/เดือน

บ้านเดี่ยว

S

บ้านเดี่ยว 1 ชั้น

< 100 m²

8,000 ฿

15,000 ฿

M

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

< 150 m²

9,500 ฿

25,000 ฿

L

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

< 200 m²

10,000 ฿

35,000 ฿

   TEL : 087-8899-227 (คุณสิ)