HOME     SERVICE     ABOUT US     CLIENTS     KNOWLEDGES     CONTACT US    TEL 085- 777-7273 สิ      

  

      CHECKCONDO.NET คือทีมงานวิศวกรมืออาชีพเฉพาะด้าน ที่เคยผ่านงานด้านอสังหาริมทรัพย์ มากว่า 10 ปี ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของงานก่อสร้างทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดในปัจจุบันว่ามีการควบคุมงานในหลายขั้นตอนซึ่งบางขั้นตอนนั้นเองการตรวจสอบอาจจะทำการไม่ทั่วถึง ทำให้เกิดปัญหา ในอนาคตและปัญหาเหล่านี้จะี้อยู่กับผูู้่อาศัยไปเรื่อยๆ


    ทางทีมงานของเราจึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อลดช่องว่างของปัญหาเหล่านี้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการ ตรวจเช็ค ตรวจสอบ ให้ความรู้ ด้านวิศวกรรม เกี่ยวกับบ้านคอนโดที่ลูกค้าซื้อหามาให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ตัวลูกค้าเอง ก่อนรับมอบบ้านจากโครงการเพื่อให้คุณแน่ใจได้ว่า ปัญหาต่างๆ จะต้องไม่เกิดขึ้นหลังจากรับมอบบ้าน และคอนโด ในอนาคตข้างหน้า


 

 
         
                     
             

การดูแลรักษาบ้าน

ตัวอย่างรายงาน(Report)

(รูปพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด)

  

 

ประวัติการก่อตั้ง Checkcondo.net

   CHECKCONDO.NET คือทีมงานวิศวกรมืออาชีพเฉาะด้าน ที่เคยผ่านงานด้านอสังหาริมทรัพย์มากว่า 10 ปี ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของงานก่อสร้างทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดในปัจจุบันว่ามีการควบคุมงานในหลายขั้นตอนซึ่งบางขั้นตอนนั้นเองการตรวจสอบอาจจะทำการไม่ทั่วถึง ทำให้เกิดปัญหา ในอนาคตและปัญหาเหล่านี้จะี้อยู่กับผูู้่อาศัยไปเรื่อยๆ ทางทีมงานของเราจึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อลดช่องว่างของปัญหาเหล่านี้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการ ตรวจเช็ค ตรวจสอบ ให้ความรู้ ด้านวิศวกรรม เกี่ยวกับบ้านคอนโดที่ลูกค้าซื้อหามาให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ตัวลูกค้าเอง ก่อนรับมอบบ้านจากโครงการเพื่อให้คุณแน่ใจได้ว่า ปัญหาต่างๆ จะต้องไม่เกิดขึ้นหลังจากรับมอบบ้าน และคอนโด ในอนาคตข้างหน้า ทางทีมงานของเราหวังให้ลูกบ้านมีการเป็นอยู่อาศัยที่ดี ขอบคุณในการใช้บริการกับทาง CHECKCONDO.NET

 

ประวัติทีมงานวิศวกรโยธา

- เรียนที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)

- เรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)

- เรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU)

- เรียนมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU)

- ผ่านการทำงานกับทางบริษัทชั้นนำมาหลายโครงการ ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง

  TEL : 085-777-7273 (คุณสิ)

   Mail: Checkcondo@hotmail.com